Home < Blog < Vraag en antwoord: aangepast rijexamen bij faalangst

Vraag en antwoord: aangepast rijexamen bij faalangst

Een ‘faalangstexamen’: wat is dat nu precies? Wat zijn de verschillen met een normaal praktijkexamen? En hoe kun je zo’n aangepast rijexamen afleggen? Rijinstructeur Tom Luijten legt het je in deze blog uit.

Sinds 2011 is het in Nederland mogelijk om een aangepast rijexamen – ook wel bekend als ‘faal-angstexamen’ – af te leggen als je last hebt van rij- of faalangst . De leerling mag zelf bepalen of hij/zij een faalangstexamen wil afleggen, maar de keuze hangt wel af van verschillende factoren.

Hoe werkt een faalangstexamen?
Een faalangstexamen duurt langer dan een regulier (B) rijexamen. Door deze extra tijd heet de examinator de gelegenheid om je voor aanvang op je gemak te stellen. Het begingesprek duurt langer. Daarom begint de praktijkrit ook niet gelijktijdig met de andere examen, dit is wel zo rustig,

Tijdens de rit mag je om een time-out vragen. Je mag dan de auto even op een rustige plek zetten, als je merkt dat de spanning even te veel wordt. Als je denkt dat het weer gaat, pak je de draad weer op en ga je verder. Ook vanwege eventuele time-outs duurt het examen langer. De netto rijtijd en de dingen die je moet laten zien om te slagen zijn natuurlijk gelijk aan een regulier examen.

Is een faalangstexamen verstandig voor mij?
Vaak sta je aan het begin van je rijopleiding er niet bij stil dat je door het examen zo onrustig wordt, dat je rijgedrag een negatief effect heeft op de uitslag ervan. Om te ontdekken welk het examen het meestal geschikt voor jou is, neem ik tijdens de rijopleiding twee toetsen af en een videorijtest .

Na deze toetsen bespreken we gezamenlijk of het feit dat het een toets was, invloed had op de uitslag. Soms zie ik dat een leerling heel anders rijdt dan tijdens een rijles. Ik maak ook mee dat leerlingen steeds meer vertrouwd raken aan een toetsmoment.

Hoe gaat het CBR met rij- of faalangst om?
Na de videorijtest volgt de tussentijdse toets bij het CBR. Het doel van deze toets is kennismaken met het CBR, ervaren hoe een echt praktijkexamen gaat en verbeterpunten krijgen – voor een hogere slagingskans.

Vaak zie ik dat leerlingen tijdens een tussentijdse toets zó gespannen of onrustig zijn, dat ze heel anders rijden dan dat ze geleerd hebben. Gezamenlijk bekijk ik dan met de leerling of een faalangst examen misschien meer geschikt is dan een regulier examen. Het CBR past vervolgens het rijexamen aan; een faalangstexamen duurt 25 minuten langer.