Home < Autorijlessen < Rijbewijs halen met ADHD of autisme

Rijbewijs halen met ADHD of autisme

De diagnoses ADHD, ADD en autisme komen bij veel mensen in Nederland voor. 2 á 3 procent van de Nederlandse volwassenen heeft ADHD en ongeveer 1 procent heeft een vorm van autisme. Dit varieert van mildere tot zwaardere varianten. Voor mensen met ADHD, ADD of autisme is het lang niet altijd vanzelfsprekend om een rijbewijs te behalen. Het nemen van rijles met autisme, ADHD of ADD is niet altijd even makkelijk, maar wat Leswereld betreft zijn ADHD, ADD en autisme geen probleem bij het leren autorijden, los van wat het CBR in dergelijke gevallen oordeelt.

Rijschool leswereld is gespecialiseerd in het geven van rijles aan mensen met ADHD, ADD en autisme. We kunnen voor leerlingen met deze diagnose het lesprogramma zo inrichten dat ook zij een rijbewijs kunnen halen en zelfverzekerde bestuurders worden. Leswereld verzorgt een degelijke rijopleiding voor mensen met ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), ADD (Attention Deficit Disorder) of een Autisme Spectrum Stoornis (ASS), zoals het syndroom van Asperger, PDD-NOS en klassiek autisme. Rijschool Leswereld biedt deze aangepaste rijlessen aan voor iedereen in Nijmegen en omgeving. En de lesprijzen? Die zijn gewoon hetzelfde!

Wat vind je op deze pagina?

rijles Groesbeek, rijschool Groesbeek

Over ADHD en ADD

Wanneer je ADHD hebt, heb je in meer of mindere mate last van aandachts- en concentratieproblemen. Je bent vaak sneller afgeleid, impulsiever en hyperactiever. In de auto kun je daardoor onoplettend zijn en minder snel reageren op situaties. Om veilig aan het verkeer deel te nemen, is het juist belangrijk om alert te zijn. Dit is vaak lastig wanneer je ADHD hebt. Verder vinden mensen met ADHD of ADD het vaak moeilijk om vooruit te denken en zien ze niet altijd in welke consequenties hun handelingen kunnen hebben. Ze handelen vaak voordat ze nadenken. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties in het verkeer. Om deze redenen kan het nemen van rijles met ADHD en ADD lastig zijn.

Rijles met ADHD of ADD

Mensen met ADHD en ADD zijn echter prima in staat om veilig aan het verkeer deel te nemen. Zij leren enkel anders dan mensen zonder deze diagnose. Wanneer je ADHD of ADD hebt, is het daarom belangrijk dat je rijinstructeur gespecialiseerd is in het lesgeven aan mensen met deze aandoening. Met de juiste begeleiding kan ook jij je rijbewijs halen!

Wil je meer informatie over rijles met ADHD of ADD of wil je graag al beginnen met rijlessen? Neem dan contact met ons op. Rijinstructeur Tom Luijten beantwoordt graag al je vragen.

Over autisme

Wanneer je een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) hebt, zoals Asperger, PDD-NOS of klassiek autisme, kan het nemen van rijlessen een grote stap zijn. Bij mensen met ASS werkt de informatieverwerking anders. Dit kan zich op verschillende manieren uiten. Mensen met autisme hebben vaak moeilijkheden met communiceren en hebben minder inlevingsvermogen. Ook flexibiliteit en het zien van samenhang kan lastig zijn.

In het verkeer uit autisme zich in moeite met concentreren, interpreteren van non-verbale communicatie, multitasken en onverwachte veranderingen of situaties. Wanneer je autisme hebt, kan het lastig zijn om je aandacht op de juiste dingen te richten. Je bent dan zo geconcentreerd op de auto’s, dat je voetgangers totaal negeert. Ook hebben mensen met autisme moeite met overmatige prikkels. Dit kan ertoe leiden dat zij situaties met veel prikkels vermijden en tijdens het autorijden soms letterlijk wegkijken. Dit alles zorgt ervoor dat het nemen van rijles met autisme lastig kan zijn.

Rijles met autisme

Dit betekent niet dat je wanneer je autisme hebt geen auto kunt rijden. Met de juiste begeleiding kan ook jij veilig en zelfverzekerd aan het verkeer deelnemen. Tijdens de rijopleiding moet extra aandacht worden besteed aan het automatiseren van handelingen, het verdelen van aandacht tussen het verkeer en de besturing van de auto en het voorspellen van gedrag van andere weggebruikers.

Rijinstructeur Tom Luijten van rijschool Leswereld is expert in het geven van rijlessen aan mensen met autisme. Wil je meer informatie over rijles met autisme? Neem dan contact met hem op. Hij beantwoordt al je vragen.

Lesmethodes bij ADHD, ADD en autisme

Bij rijles met autisme of ADHD zet Tom de ‘Geef me de vijf’-methodiek in combinatie met de RIS-methode in. De combinatie van deze twee methodes leidt tot een lesprogramma dat goed aansluit bij mensen die behoefte hebben aan extra structuur, rust en duidelijkheid – zeker tijdens hun rijlessen.

De RIS-methode

RIS staat voor Rijopleiding In Stappen. Tijdens je rijopleiding werk je aan de hand van een stappenplan. In het RIS-boekje kun je je voortgang bijhouden en volgen. Zo zie je precies wat je al kunt en wat je nog gaat leren. Je weet op deze manier precies waar je aan toe bent. Dit biedt de extra structuur en duidelijkheid die nodig zijn bij rijles met autisme en ADHD.

De RIS-methode heeft nog meer voordelen. Uit onderzoek blijkt dat de RIS-methode ervoor zorgt dat bestuurders veiliger de weg op gaan. Ook is het slagingspercentage met deze methode aanzienlijk hoger. Landelijk slaagt gemiddeld 46% van de leerlingen voor hun eerste rijexamen. Bij rijschool Leswereld slaagt maar liefst 80% van de leerlingen de eerste keer!

‘Geef me de vijf’-methodiek

De ‘Geef me de vijf’-methodiek is speciaal ontwikkeld voor mensen met autisme. De methodiek wordt gekenmerkt door duidelijke, gestructureerde communicatie en is gebaseerd op de bekende puzzel van vijf: wat, hoe, waar, wanneer en wie. Wat moet er gebeuren? Hoe moet de taak worden uitgevoerd? Waar moet de taak worden uitgevoerd? Wanneer moet de taak worden uitgevoerd? En door of met wie moet de taak worden uitgevoerd? Door middel van deze vragen ontstaat er duidelijkheid en meer motivatie. Rijles met autisme wordt op deze manier leuk en leerzaam in plaats van een moeilijke reeks handelingen.

rijles steve bikorotonde Nijmegen

Het CBR over rijden met ADHD en ADD

Omdat rijden met ADHD of ADD extra risico’s met zich mee kan brengen, heeft het CBR hier regels voor opgesteld. Voorafgaand aan het rijexamen moet iedereen een gezondheidsverklaring met een aantal vragen invullen. Dit kan via de website van het CBR. Je bent verplicht deze vragen naar waarheid te beantwoorden. In de gezondheidsverklaring geef je aan dat je ADHD of ADD hebt, als je op dit moment de diagnose hebt. Vervolgens word je vanuit het CBR doorverwezen naar een onafhankelijke psychiater. De psychiater onderzoekt je en schrijft een rapport voor het CBR.

Let op: Wanneer je als kind de diagnose ADHD of ADD hebt gehad, maar vóór je 16de verjaardag hiervoor was uitbehandeld en geen medicatie gebruikt, vul je ‘nee’ in op de gezondheidsverklaring.

Op basis van het rapport van de onafhankelijke psychiater bepaalt het CBR of je in staat bent om te rijden en rijexamen te doen. Het kan zijn dat je op advies van een psychiater ook een rijtest moet doen, waarbij wordt getest of je veilig en verantwoord aan het verkeer kunt deelnemen. De rijtest is niet hetzelfde als het rijexamen. Met de rijtest wordt enkel bepaald of je medische situatie geen belemmering is om veilig te kunnen rijden en of je rijexamen mag doen.

Het CBR over rijden met autisme

Omdat autisme het autorijden kan bemoeilijken en dit kan leiden tot gevaarlijke situaties heeft het CBR hier, net als bij ADHD en ADD, regels over opgesteld. Voorafgaand aan je rijexamen moet je, net als iedereen, een gezondheidsverklaring invullen via de site van het CBR. Hierop geef je aan dat er een vorm van autisme bij jou is vastgesteld.

Vervolgens wordt door het CBR gekeken of je rijgeschikt bent. Hiervoor word je doorverwezen naar een medisch specialist met kennis van ASS. De specialist onderzoekt of je veilig aan het verkeer kunt deelnemen. Hiervoor gebruikt hij een checklist met risicofactoren die door het CBR is opgesteld.

Een rapport van je eigen behandelaar over je rijgeschiktheid is niet geldig. Volgens de regels van de artsenorganisatie moet het onderzoek uit worden gevoerd door een onafhankelijk specialist en mogen behandelend artsen geen verklaring over rijgeschiktheid afgeven.

Naast het onderzoek van een medisch specialist kan het zijn dat je op advies van een psychiater een rijtest moet afleggen. Dit is dus niet altijd het geval. De rijtest is niet hetzelfde als een rijexamen. Bij een rijtest ga je een stukje rijden met een deskundige van het CBR en wordt getest of je veilig aan het verkeer kunt deelnemen, zonder dat je wordt belemmerd door je medische situatie.

Rijtest voor ADHD en autisme

Wanneer je ADHD, ADD of autisme hebt, kan het zijn dat je op advies van een psychiater voorafgaand aan het rijexamen een rijtest moet doen. Voor de rijtest is het belangrijk dat je zelfstandig auto kunt rijden. Dat wil zeggen dat je de auto kunt besturen en tegelijkertijd kunt reageren op verkeerssituaties en het gedrag van anderen kunt beoordelen. Het CBR adviseert daarom om voldoende rijlessen te nemen voorafgaand aan de rijtest.

Voorbereiding rijtest

Om je goed voor te bereiden op de rijtest heeft Leswereld een speciaal aangepast lesprogramma geschreven. Dit lesprogramma is specifiek gericht op kandidaten met de diagnoses ADHD, ADD of autisme. Zo word je optimaal voorbereid op jouw rijtest. Ruim 90% van de leerlingen bij Leswereld krijgt een positief advies van het CBR.

Hoe ziet de rijtest eruit?

De rijtest wordt afgenomen door iemand van het CBR. Tijdens de rijtest ga je samen met een deskundige van het CBR de weg op. Afhankelijk van de reden van de rijtest ligt de nadruk tijdens de test op ‘zien’, ‘denken’ of ‘doen’. Wanneer je autisme, ADHD of ADD hebt, zal de nadruk van je rijtest liggen op ‘denken’.

In deze rijtest voor ADHD en ADD word je getoetst op aandacht behouden, gerichte aandacht, aandacht verdelen en besluitvorming. In de rijtest voor autisme worden aandacht verdelen, het automatisch uitvoeren van handelingen en het voorspellen van gedrag van andere weggebruikers getest.

  • Aandacht behouden: Hierbij wordt gekeken of je geconcentreerd kunt blijven gedurende de rijtest.
  • Gerichte aandacht: Hierbij wordt getest of je je aandacht op de juiste dingen richt en je belangrijke en minder belangrijke zaken van elkaar kunt onderscheiden.
  • Aandacht verdelen: Hierbij wordt getest of je je aandacht kunt verdelen tussen het besturen van de auto en het verkeer om je heen.
  • Automatisch uitvoeren van handelingen: Hierbij wordt getoetst of de besturing van de auto automatisch gaat, zodat je je kunt focussen op het verkeer om je heen.
  • Voorspellen van gedrag van andere weggebruikers: Hierbij wordt getoetst of je een inschatting kunt maken van het gedrag van andere verkeersdeelnemers en hier gepast op kunt reageren.

En dan?

Na afloop van de rijtest hoor je gelijk hoe het is gegaan. Het kan zijn dat er op basis van de rijtest een vervolgonderzoek, training of aanpassing aan het voertuig nodig is. Een arts van het CBR ontvangt de uitslag van de rijtest van de deskundige. De arts neemt een uiteindelijke beslissing over uw rijgeschiktheid. Hierover ontvang je vervolgens een brief. Wanneer de uitslag van de rijtest positief is en als je op het juiste niveau zit om examen te doen, kan Leswereld je rijexamen voor je aanvragen bij het CBR.

Lessen in een automaat

De automaat is de toekomst. Veel mensen hebben al een automaat en met de opkomst van de elektrische auto zullen dat er de komende jaren nog veel meer worden. Bij Rijschool Leswereld geven we daarom les in een automaat. 

Rijden in een automaat is een stuk veiliger dan rijden in een schakelauto. Doordat je tijdens het rijden minder handelingen moet verrichten, hoef je je aandacht minder te verdelen en kun je je beter focussen op het verkeer. Hierdoor wordt rijden in een automaat vaak als prettiger ervaren. Een bijkomend voordeel is dat je gemiddeld 7-10 lesuren minder nodig hebt, voor het behalen van een automaat rijbewijs, oftewel rijbewijs B met code 78, ten opzichte van een rijbewijs voor een schakelauto. Dit levert al gauw een besparing van €450 tot €500 op! 

Conclusie

Kortom, ADHD, ADD en autisme kunnen voor moeilijkheden zorgen bij veilige deelname aan het verkeer. Daarom is het belangrijk dat je tijdens rijlessen de juiste begeleiding krijgt die aansluit bij jouw manier van denken en leren. Zo word je goed voorbereid op de rijtest en het rijexamen.

Rijinstructeur Tom Luijten heeft veel ervaring in het geven van rijles met mensen met ADHD, ADD en autisme. Samen met jou zorgt hij ervoor dat ook jij je rijbewijs haalt en dat je rijopleiding een prettige ervaring wordt. Heb je nog vragen over rijles met autisme, ADHD of ADD of wil je graag starten met rijlessen? Neem dan even contact met ons op. We helpen je graag!